Łukasz Aranowski - strona domowa!

O mnie

Dzieciństwo

Urodziłem się tego samego dnia, co niezapomniany KaOwiec z "Rejsu" Marka Piwowskiego, czyli 17 lipca. Narodziłem się w Warszawie, które to miasto, a w szczególności moje rodzinne Jelonki, pokochałem bardzo.

Edukacja

Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 122 im. Hanki Sawickiej przy ulicy Niskiej w Warszawie (nota bene szkoła ta już od dawna nie jest imienia Hanki Sawickiej, a w 2004 roku zmieniła się w Gimnazjum nr 37). Później kroki swoje skierowałem w mury "Poniatówki", czyli V LO im. Ks. J Poniatowskiego, co uważam za jedną z moich najsłuszniejszych decyzji w życiu, albowiem szkoła ta ukształtowała mój umysł i charakter w sposób zupełnie nieodwracalny i w niej właśnie przeżyłem najpiękniejsze cztery lata swojego życia. Po jej skończeniu w 1995 studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych kierunek - chemia, a specjalność - chemia plazmy. W zasadzie nadal studiuję, gdyż do tej pory nie obroniłem swojej pracy magisterskiej. :-)

PTTK

Od 1993 roku po dziś dzień jestem członkiem Koła PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej. W ramach tej działalnosci zdobyłem w 1994 roku uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK, zorganizowałem blisko setkę różnych rajdów i obozów wędrownych, a także dwukrotnie (w latach 1996 i 1997) poprowadziłem kurs OT. W między czasie epizodycznie związany byłem z Samorządem Studentów PW. Ponadto działałem w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, gdzie przez dwa lata od marca 2002 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Oddziału d/s szkoleń. Pod koniec 1997 r. zostałem wybrany do pełnienia zaszczytnej dla mnie funkcji przewodniczącego Komisji Akademickiej Zarządu Głównego PTTK, którą to funkcję sprawowałem przez 4 kadencje do końca 2005 roku. Wtedy to przekazałem ją w młodsze ręce, a sam jako weteran zostałem mianowany jej Honorowym Przewodniczącym.

Na jesieni 2001 roku razem z kilkoma osobami zainteresowanymi dalszym samokształceniem utworzyliśmy Studenckie Koło Przodowników Turystyki Górskiej. Zmobilizowało mnie to do zdobycia szlifów przodownickich, które uzyskałem 8 kwietnia 2002 roku. Początkowe uprawnienia na Beskidy Wschodnie rozszerzyłem w listopadzie 2002 roku o Beskidy Zachodnie. 15 stycznia 2005 roku uzyskałem stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu PTTK.

W dniach 28-30 kwietnia 2003, po półrocznym kursie w Warszawskim Oddziale Przewodników PTTK, zdałem egzaminy w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na przewodnika turystycznego. Posiadam zatem państwowe uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie.

Inna działalność

Od października 1996 roku przez cztery lata działałem w Ogólnopolskim Towarzystwie Hobbitycznym, gdzie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wspomnieć muszę, iż w okresie licealnym miałem epizod harcerski: przez trzy lata byłem przybocznym w 414 WDH-a "Słowianie" w warszawskim Hufcu Mokotów ZHP.

Praca

Jako człowiek bardzo związany emocjonalnie ze swoim liceum wróciłem do niego we wrześniu 1999 roku jako nauczyciel. Moja przygoda z nauczaniem chemii w V LO trwała równo dwa lata i wspominam ją jako wspaniałe doświadczenie. Zresztą sporo na tej stronie znajdziesz, Drogi Gościu, pamiątek po tym czasie.

Od 1 marca 2002 roku do 1 grudnia 2005 roku pracowałem jako specjalista d/s internetu w Zarządzie Głównym PTTK. Rozpoczynając pracę w PTTK ostatecznie się ustatkowałem oraz rozstałem się z chemią, która była moją pasją i wypełniła mi większość dotychczasowego życia. Jednocześnie na ponad 3 lata związałem się z PTTK-iem we wszystkich dziedzinach mojego życia - zarówno w pracy zawodowej jak i w czasie wolnym.

Od 1 grudnia 2005 roku do 1 marca 2007 roku pracowałem jako kierownik projektu w centrali firmy EMPiK Sp. z o.o. O ile ZG PTTK mogę śmiało porównać do szkoły życia, o tyle EMPiK stał się dla mnie uniwersytetem. Pracując w EMPiK'u odszedłem zawodowo od turystyki na rzecz projektów informatyczno-logistycznych.

Od 1 marca 2007 roku otworzyłem własną działalność gospodarczą pod nazwą mendel.pl. Ująłem swoje sprawy we własne ręce, co polecam wszystkim, bowiem wychodzi bardzo na zdrowie. Jednoosobową działalnośc gospodarczą mam po dziś dzień.

Od 1 września 2011 jestem wspólnikiem w Opcja.pl Sp. z o.o., gdzie nadal zajmuje się prowadzeniem projektów w szeroko rozumianej branży IT. Poza tym mam milion pomysłów dodatkowych – głównie okołoedukacyjnych, które co jakiś czas realizuję i sprawdzam co z nich wyjdzie, choć na razie żaden z nich nie wypalił na tyle aby stał się dla mnie alternatywnym źródłem dochodu.

Ciekawostki

W dniu 7 września 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski za moją działalność społeczną odznaczył mnie Brązowym Krzyżem Zasługi.

Skąd wziął się "Mendel"? We wrześniu 1991 roku, jako świeżo upieczony licealista, udałem się na obóz integracyjny "Poniatówki" do Pieczarek. Tam, poznając się z moją ukochaną klasą, nieopatrznie zdradziłem się znajomością na pamięć Tablicy Mendelejewa. Od tej pory środowisko klasowe przezywało mnie "Mendelejew", które to przezwisko w toku naturalnej ewolucji zmieniło sie na "Mendel". Obecnie ksywka tak do mnie przywarła, że niektórzy z moich znajomych nawet nie wiedzą jak mi na imię. :-)

Poprawny XHTMLPoprawny CSS
Powrót do strony głównej
Ostatnia zmiana: 3 kwietnia 2023 r.